ASLA YALNIZ YÜRÜMEYİN!
Başarıyı, yardım isteyen müvekkillerimizle birlikte yakalıyoruz.

Faaliyet Alanlarım

AİLE HUKUKU DAVALARI

- Anlaşmalı boşanma
- Çekişmeli boşanma
- Nafaka davaları
- Mal rejimleri ile davalar
- Mal paylaşımı ile davalar
- Velayet davaları
- Maddi ve manevi tazminat davaları
- Çocuk için iştirak nafakası davaları
- Babalık davaları
- Tanıma ve tenfiz
- Vesayet davaları
- Vasiyetname
- Evlat edinme
- Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar
- Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar

İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

- Sosyal güvenlik hukuku
- Sendikalar hukuku
- Toplu iş sözleşmeleri
- Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili
- Hizmet tespiti davaları
- İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar
- İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü

İCRA – İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

- İflas ve konkordato davaları
- İcra takip davaları
- İhtiyati haciz
- Çek, senet ve ilamsız icra takipleri
- İflasın ertelenmesi
- Nafaka alacaklarının takibi
- Çocuk teslimi icra takipleri
- Toplu icra takibi, şirketler adına takipler
- İcra takibine itiraz
- İtirazın İptali – Kaldırılması davaları
- Şahıs ve İşletmeler arası uyuşmazlıkların çözümü

CEZA DAVALARI

- Ağır ceza davaları
- Asliye ceza davaları
- Sulh ceza davaları
- Ceza davaları
- Kovuşturma işlemleri
- Soruşturma
- Suç duyurusunda bulunma
- Ceza kararlarına itiraz, cezalarda mahsup talebi, ceza kararlarının temyiz edilmesi
- Çocuk ceza davaları

MEDENİ HUKUKA İLİŞKİN DAVALAR

- Vasi atanması
- Gaiplik
- Yaş düzeltme
- Kayyım atama
- İsim düzeltme davaları
- Maddi ve manevi tazminat davaları

GAYRİMENKULE İLİŞKİN DAVALAR

- Kiralananın tahliyesi
- Kira alacakların yasal takibi
- Tapu iptal ve tescil davaları
- Gayrimenkul satış vaadinden kaynaklanan;
- Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davalar
- Emlakçı alım-satım mukavelesinden kaynaklanan davalar

TİCARET HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

- Şirketler hukuku
- Sigorta hukuku
- Kambiyo davaları
- Haksız rekabet davaları
- Fikri ve sınai haklar davaları
- Bankacılık ve finans hukuku davaları
- Leasing davaları
- Faktoring davaları
- Tahkim davaları
- Kooperatif hukukuna ilişkin davalar

MİRASA İLİŞKİN DAVALAR

- Tenkis davaları
- Vasiyetname düzenlemek
- Veraset davası
- Miras sözleşmesinden doğan davalar
- Mirasın reddine dair davalar

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANA DAVALAR

- Kat malikleri kurulun kararlarına itiraz
- Apartman yöneticiliğinden kaynaklanan davalar

TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

- Devre tatil Sözleşmesinden kaynaklanan;
- Satıcının hakem heyeti kararına İtirazı
- Tüketici kredisinden kaynaklanan;
- Sözleşmenin uyarlanması
- Kredi kartından kaynaklanan;
- Ayıplı hizmet
- Ayıplı mal

KAMULAŞTIRMA DAVALARI

- Uzlaşma aşamalarında danışmanlık
- Uzlaşamama sonucu açılan bedel davası takibi
- Kamulaştırmaya karşı iptal davaları

İDARİ DAVALAR

- Tam yargı davaları
- İdari işlemin iptaline ilişkin davalar
- Tazminat davaları
- Kurumlar ile kişiler arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü

BİLİŞİM HUKUKU DAVALARI

- İnternet ve bilişim yoluyla işlenen suçlar
- Elektronik belgelerin hazırlanması
- Bilişim yoluyla verilere izinsiz erişim
- Bilişim yoluyla bilgilerin çalınması veya değiştirilmesi
- Bilişim yoluyla çalınan kişisel bilgilerin yayınlanması
- Bilişim yoluyla taciz ve tehdit suçlarının takibi
Tasarım ve Yazılım: Ramazan DÖNMEZ